Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky poskytnutí slev v Lékárně ESO

I. Úvodní ustanovení

Pořadatelem systému poskytování slev je Centrum prevence a léčby s.r.o., Lékárna ESO, Čajkovského 67/14, Olomouc 77900 IČ:04969804 DIČ:CZ04969804 (dále jen Lékárna ESO) Systém je určen klientům Lékárny ESO (dále jen Klient), kterým byl předepsán recept nebo vydána průvodka k elektronickému receptu a klientům kupujícím přípravky z volně prodejného sortimentu.

II. Kdo má nárok na poskytnutí slev?

Na poskytnutí slevy má nárok držitel věrnostní karty Lékárny ESO. Věrnostní kartu může získat svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která o ni požádá přímo v Lékárně ESO (dále jen Žadatel). Karta v plastové podobě je předávána Žadateli zdarma kvalifikovaným pracovníkem lékárny. Předání věrnostní karty není podmíněno udáním jména či jakýchkoli osobních údajů Žadatele. Věrnostní karta slouží pouze pro předložení, přičemž se na ni nenačítají žádné osobní údaje, body, či jakékoli jiné informace. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností doplňujeme, že věrnostní karta lékárny ESO tedy nepodléhá GDPR.

III. Poskytování slev u doplatků na léky

Každý Klient Lékárny ESO získá okamžitou slevu ve výši až 20% z výše doplatku při výdeji humánních léčivých přípravků dostupných na lékařský předpis vystavený (předepsaný) v klasické formě nebo formou elektronického receptu. Sleva se vztahuje na humánní léčivé přípravky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V případě, že se jedná o přípravek, který má stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění, ale na konkrétním receptu není úhrada pojišťovny uplatněna, pak se sleva také poskytuje (např. při nesplnění podmínek úhrady nebo při pokynu lékaře ,, hradí nemocný “ dle vyhlášky č. 54/2008 SB.,§ 6 odst.1 písm. A) Sleva je poskytována ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky lékárny při výdeji léčivého přípravku na předpis. Plnou slevu 20% lze poskytnout pouze v případě, že tato sleva nebude vyšší, než je obchodní přirážka skutečně uplatněná lékárnou na daný přípravek. Poskytnutí slevy je vázáno k výdeji konkrétního léčivého přípravku.

IV. Poskytování slev u volně prodejného sortimentu

Při nákupu volně prodejného sortimentu, který není hrazen z veřejného zdravotního pojištění a zároveň při předložení věrnostní karty získává klient okamžitou slevu ve výši 3% z hodnoty nakoupeného volně prodejného sortimentu. Při nákupu nad 500 Kč činí sleva 4% a při nákupu nad 1000 Kč činí sleva 5%. Jednotlivé slevy se nesčítají. Pokud dojde k nákupu bez věrnostní karty, nebude klientovi sleva uplatněna.

V. Závěrečné ustanovení

Jednotlivé slevy a akce nelze sčítat. Automaticky se poskytne ta nejvýhodnější nabídka. Na poskytnuté slevy ani jiné výhody, dle těchto Všeobecných podmínek neexistuje právní nárok a rozhoduje o ní provozovatel Lékárny ESO dle svého uvážení. Věrnostní kartu mohou získat všichni Klienti Lékárny ESO za splnění podmínek v článku II. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné dnem jejich vydání a účinné ode dne 1.4.2021 Provozovatel si vyhrazuje právo změny těchto Všeobecných podmínek, která bude platná pro všechny stávající i nové Klienty. Změna Všeobecných podmínek se oznamuje na internetových stránkách www.lekarna-eso.cz

V Olomouci dne 1.4.2021